Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng 5 viên chức gồm: 3 bác sĩ đa khoa hoặc y đa khoa, 1 dược sĩ đại học, 1 cử nhân kế toán.

Thực hiện Công văn số 3980/UBND-NC1 ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 5 viên chức Gồm: 3 bác sĩ đa khoa hoặc […]

Continue Reading

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-SYT ngày 22/02/2019 về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2019; Kế hoạch số 305/KH-BVĐKT ngày 17/6/2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2019. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng Bác sỹ, […]

Continue Reading

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-SYT ngày 22/02/2019 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019; Kế hoạch tuyển dụng đợt 1 năm 2019 số 38/KH-YHCT ngày 04/5/2019 của Bệnh viện Y học cổ truyền. Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng […]

Continue Reading

Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt I năm 2019

Thưc hiện Kế hoạch số 344/KH-SYT ngày 22/02/2019 của Sở Y tế Hà Tĩnh về thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019 Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh thông báo tuyển dụng 06 bác sĩ  năm 2019 gồm các ngạch sau: – Bác sỹ đa khoa, viên chức hạng III: 04 chỉ tiêu – Bác sĩ Răng Hàm Mặt trở lên, […]

Continue Reading

(HOT)Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tuyển dụng 28 viên chức

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-BVPHCN ngày 16/4/2019 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2019 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng; Bệnh viện thông báo tuyển […]

Continue Reading