Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020

Thực hiện Công văn số 2652/UBND – NC1 ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 1202/SYT-TCCB ngày 06/5/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện tuyển dụng 18 biên chế làm nhiệm vụ điều trị các chất gây nghiện và cấp phát thuốc Methadone để tuyển dụng số lao động hợp […]

Continue Reading

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng 5 viên chức gồm: 3 bác sĩ đa khoa hoặc y đa khoa, 1 dược sĩ đại học, 1 cử nhân kế toán.

Thực hiện Công văn số 3980/UBND-NC1 ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 5 viên chức Gồm: 3 bác sĩ đa khoa hoặc […]

Continue Reading

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-SYT ngày 22/02/2019 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019; Kế hoạch tuyển dụng đợt 1 năm 2019 số 38/KH-YHCT ngày 04/5/2019 của Bệnh viện Y học cổ truyền. Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng […]

Continue Reading

Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt I năm 2019

Thưc hiện Kế hoạch số 344/KH-SYT ngày 22/02/2019 của Sở Y tế Hà Tĩnh về thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019 Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh thông báo tuyển dụng 06 bác sĩ  năm 2019 gồm các ngạch sau: – Bác sỹ đa khoa, viên chức hạng III: 04 chỉ tiêu – Bác sĩ Răng Hàm Mặt trở lên, […]

Continue Reading