CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHAN TRẦN thông báo tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHAN TRẦN thông báo tuyển dụng nhân sự các vị trí như sau:+01 Trưởng phòng lương thử việc 5.500.000 đồng/tháng +hoa hồng+01 phó phòng lương thử việc 4.500.000 đồng/ tháng+hoa hồng +01 giáo viên dạy tiếng Hàn lương thử việc 5.500.000 đồng /tháng+01 giáo viên […]

Continue Reading