TT ANH NGỮ VIỆT MỸ CHI NHÁNH THẠCH HÀ TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ VÀ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TT ANH NGỮ VIỆT MỸ CHI NHÁNH THẠCH HÀ TUYỂN DỤNG:01 QUẢN LÝ TRUNG TÂM01 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOMô tả công việc chi tiết công việc:QUẢN LÝ TRUNG TÂMChịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về đảm bảo mục tiêu doanh thu của Trung tâmXây dựng mục tiêu doanh thu, kế hoạch tuyển sinh của […]

Continue Reading

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHAN TRẦN thông báo tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHAN TRẦN thông báo tuyển dụng nhân sự các vị trí như sau:+01 Trưởng phòng lương thử việc 5.500.000 đồng/tháng +hoa hồng+01 phó phòng lương thử việc 4.500.000 đồng/ tháng+hoa hồng +01 giáo viên dạy tiếng Hàn lương thử việc 5.500.000 đồng /tháng+01 giáo viên […]

Continue Reading