Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu, trong đó – Khoa Khám bệnh: 10 người. – Khoa hồi sức tích cực: 04 người. – Khoa Hồi sức cấp cứu: 03 người. – Khoa Nội: 02 người. – Khoa Truyền nhiễm: […]

Continue Reading