Thông báo lịch tuyển dụng lao động của công ty Formosa Hà Tĩnh vào ngày 09/05/2018 tại sàn giao dịch việc làm Kỳ Long

          Công ty Formosa Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng nhân viên vào ngày 09/05/2018 (07:30~16:00) tại Sàn giao dịch việc làm khu kinh tế Vũng Áng. Địa chỉ: đường Tránh 1B – P.Kỳ Long – Tx. Kỳ Anh – Hà Tĩnh – ĐT: 02393.734.789 (nhu cầu tuyển khoảng 241 người). […]

Continue Reading