Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2017

Ngày 4 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và Công nghệ Thông tin- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh có công văn số 91/TB-TTKTĐC&CNTT về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu, ngạch: Kỹ sư, chuyên ngành công nghệ thông tin Điều […]

Continue Reading

Viện Kỹ thuật và công nghệ Môi trường tuyển dụng chuyên viên tư vấn môi trường

Viện Kỹ thuật và công nghệ Môi trường tuyển dụng chuyên viên tư vấn môi trường, cụ thể như sau: 1. Số lượng: 02 2. Mô tả công việc + Tư vấn cho khách hàng về lập các thủ tục hồ sơ lĩnh vực môi trường (như: Giám sát môi trường định kỳ, ĐTM, đề […]

Continue Reading