HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ OCEAN EDU tuyển dụng giám đốc chi nhánh đào tạo Anh Ngữ

Vị trí tuyển dụng:               GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀO TẠO ANH NGỮ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách. Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch […]

Continue Reading