UBND Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2019

Hà Tĩnh tuyển 41 công chức vào các sở, ban, ngành, địa phương theo diện thu hút nhân tài Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là 41 chỉ tiêu, trong đó: Tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành 31 chỉ tiêu; tuyển dụng công chức […]

Continue Reading

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng 5 viên chức gồm: 3 bác sĩ đa khoa hoặc y đa khoa, 1 dược sĩ đại học, 1 cử nhân kế toán.

Thực hiện Công văn số 3980/UBND-NC1 ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 5 viên chức Gồm: 3 bác sĩ đa khoa hoặc […]

Continue Reading

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-SYT ngày 22/02/2019 về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2019; Kế hoạch số 305/KH-BVĐKT ngày 17/6/2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2019. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng Bác sỹ, […]

Continue Reading

UBND thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên mầm non

Căn cứ Công văn số 4355/UBND-NC1 ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tuyển dụng giáo viên bậc học Mầm non, Tiểu học; Công văn số 921/SNV-CCVC ngày 06/8/2018 của Sở Nội vụ về tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học năm 2018; Văn bản số 162/SGDDT-CTCB ngày 31/01/2019 về việc hướng dẫn công […]

Continue Reading

Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019, cụ thể như sau: Chỉ tiêu: 8 chỉ tiêu viên chức Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày, bắt đầu từ 7h00 ngày 16/5/2019 đến 17h30’ ngày 15/6/2019 (thu […]

Continue Reading