image

CÔNG TY CP CED CENTRAL CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VÀ NV MARKETING

CÔNG TY CP CED CENTRAL CẦN TUYỂN :

🍃01 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (ƯU TIÊN NGÀNH LUẬT, CÓ KHẢ NĂNG HÀNH VĂN TỐT)

👉Thời gian làm việc: Hành chính.

🍃01 NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE(ƯU TIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH, MARKETING, LUẬT)

👉Thời gian làm việc: Hành chính.

👉Đóng BH sau 2 tháng thử việc.

👉Địa điểm làm việc: 02 vũ quang, thành phố hà tĩnh.

🥰Ngành nghề hoạt động:
_ Khu làm việc chung cho doanh nghiệp
_ Kinh doanh sản phẩm ocop và hàng hóa khác.

leave your comment


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Uploading